Financiele richtlijn maakt minilening goedkoper!

Zolang als er al met geld betaald wordt, sluiten mensen “even snel” een minilening af.
De redenen hiervoor kunnen van uiteenlopende aard zijn. Men kan geld nodig hebben voor het vervangen van defecte goederen, men wil extra geld hebben, of men moet eendirect aanvragen achterstallige lening of rekening af betalen.
De minilening is hiervoor een uiterst geschikte methode, mede omdat het aanvragen een laagdrempelige aangelegenheid is.

Zo vindt er bij een minilening geen BKR controle plaats, en kan een minilening afsluiten ook als je weinig inkomsten hebt. Verder ben je van een minilening snel af omdat er een korte doorlooptijd is.
En mede door de AFM is sinds enkele jaren het afsluiten van een minilening stukken goedkoper.

Wat heeft de AFM gedaan?

Aangaande consumentenkredieten heeft de Autoriteit Financiele Markten, kortweg de AFM, op 1 juni 2011 de regels veranderd, en wel als volgt;

Elk krediet dat door een consument wordt afgesloten, dus ook de minilening, valt met de in werking treding van de Richtlijn Consumentenkrediet (2008/48/EG) onder financieel toezicht, ongeacht de looptijd van het financiele product.

Voor 1 juni 2011 was dit voor de meeste aanbieders van minileningen dus niet het geval. Door het invoeren van de richtlijn is onder toezicht van het AFM besloten dat de rente welke voor een minilening in rekening gebracht wordt altijd minder dan 15% moet bedragen.

Minilening aanbieders konden voorheen net zoveel rente in rekening brengen als zij zelf wilden omdat er dus geen toezicht uitgeoefend werd en er dus rentepercentages tot wel 25 procent betaald moesten worden.
U begrijpt dat een snelle minilening dan ook een behoorlijke kostenplaats kon worden waardoor afnemers in de problemen raakten en de verstrekkers steeds rijker werden.

Goedkoper lenen dankzij de AFM

Met de enorme hoge rentepercentages is het door de nieuwe richtlijn van de AMF dus gedaan, en sinds 1 juni 2011 is het afsluiten van een minilening dan ook stukken goedkoper geworden.

Men dient er wel rekening mee te houden dat dit alleen van toepassing is indien men op tijd de minilening weer aflost!
Als je niet op tijd de openstaande lening inclusief rente hebt afbetaald kunnen er door de minilening verstrekker nog hoge onkosten in rekening gebracht worden, mede omdat hij de openstaande vordering zal onder brengen bij een incassobureau.

1 2 3 7